Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Dit verdient een koffieboer

Voor een kleine, stevige espresso betaal je al gauw 2,50 euro in een koffiebar of café. Een koffieboer krijgt slechts 1 procent van deze prijs. Dat is 2½ cent!

Als koffieboer kom je er dus maar bekaaid vanaf. Veel koffieproducenten leven dan ook in barre armoede, onder de armoedegrens van 1,60 euro (1,90 US dollar) per dag. In landen als Ethiopië, Kenia, Uganda en Peru verdienen ze het allerminst. Alleen in Brazilië verdienen koffieboeren gemiddeld een inkomen dat boven de armoedegrens ligt. Een slechte deal voor de koffieboeren betekent in de praktijk dat ze bijvoorbeeld genoodzaakt zijn om geld te lenen onder niet al te gunstige voorwaarden. Ze kunnen geen pensioen opbouwen, medische zorg lopen ze mis omdat ze de ziektekosten niet kunnen betalen, of omdat de bus of ander vervoer naar de dokter buiten het dorp simpelweg te duur is. Bedrijfsmatig betekent het dat ze niet kunnen investeren in betere technieken die meer opbrengen, maar ook niet in klimaatbestendige maatregelen, of duurzame landbouwmethoden waardoor ze minder pesticiden gebruiken.

0,025 euro, dat is dus wat een koffieboer feitelijk verdient aan jouw kopje espresso. Maar wat zou hij eigenlijk moeten verdienen? Fairfood vindt dat een koffieboer recht heeft op een salaris waar die boer zijn of haar gezin van kan onderhouden. Waar dat gezin huisvesting van kan betalen, eten en drinken, ziektekosten, bijscholing en onderwijs. Daarnaast willen we dat de koffieboer kan sparen voor zijn/haar pensioen en een ‘potje onvoorzien’ kan aanleggen. Dat noemen we een leefbaar inkomen, volgens de richtlijnen van de Global Living Wage Coalition.